Seminurium: Aktuella examensarbeten inom fastighetsekonomi och fastighetsrätt

Tisdag 2 November kl 10:00

 

Region: 

Plats: 

 

Seminarium (2)

 

Samhällsbyggarna bjuder in till seminarium i samarbete med Lantmäteriet och Rics

 

Presentation av aktuella examensarbeten inom fastighetsrätt och fastighetsekonomi.

 

Datum: 2 november

Tid: 10.00-11.30

Plats: Zoom

 

 

Fastighetsrätt:

Strandskyddsdispens - Ianspråstagen eller icke ianspråkstagen, det är frågan

Jessica Lundström 

 

Avregistrering av gemensamhetsanläggningar

 Lukas Ruderstam

 

 

Fastighetsekonomi:

Reuse in Demolition Projects -  A Systematic Multicriteria Approach to Rank and  Optimize the Reuse of Building Components in  Demolition Projects

Matilda. Ferlander & Ellinor Wedin

 

Hur påverkar nya bostadsprojekt priset på befintliga bostadsrätter?

- Upplåtelseformens och projektomfattningens betydelse för bostadspriserna 

 Ingrid Jönsson & Melissa Wong

 

 

Samtalet leds av:

Peter Palm, ordförande för Samhällsbyggarnas sektion inom fastighetsvärdering

Linda Sabel,Verksamhetsstrateg, Forsknings- och utbildningssamordnare, Lantmäteriet 

 

Anmäl dig här!