Seminariedag inom fastighetsrätt 18 november

Torsdag 18 November kl 08:15

 

Region: 

Plats: 

 

Bygglov

 

LTH, Lunds universitet bjuder nu in till ett heldagsseminarium i fastighetsrätt den 18 november . Denna gång är ämnet Bygglov och bostäder. 

 

Sverige behöver nya bostäder mer än någonsin, men juridiken är svårbemästrad. Fastighetsägare, kommuner och staten har alla till uppgift att utveckla samhället och få till stånd nödvändigt byggande, men det finns gott om kolliderande regler och intressen.

 

Seminarieprogram

 8.15-9.00 Inskrivning

 

9.00–9.10 Välkomsthälsning

 

9.10–10.30 Bygglovsutredningens betänkande SOU 2021:47 Ett nytt regelverk för bygglov
Jesper Blomberg, utredare, och Camilla Adolfsson, huvudsekreterare]

 

10.30–10.50   Paus

 

10.50–11.30 Anpassningskravet i 2 kap. 6 § PBL

Malin Wiik, rådman vid mark- och miljödomstolen vid Nacka

 

11.30–12.00 Avstyckning av jordbruksmark för bostadsbyggande
Fredrik Warnquist, universitetsadjunkt Fastighetsvetenskap LTH

 

12.00–13.00   Lunch

 

13.00–13.40 Översiktsplanens betydelse för bostadsbebyggande
Caterina Carreman, advokat Foyen Advokatfirma

 

13.40–14.20 Strandskydd och permanentbostäder
Erik Evestam, äganderättsexpert LRF

 

14.20–14.40   Paus

 

14.40–15.20 Överenskommelser om att inte överklaga detaljplaner och bygglov
Jori Munukka, professor i civilrätt på Stockholms universitet

 

15.20–15.50 Skulle bostadsbyggandet öka om hyressättningen blir friare?

Fredrik Kopsch, docent Fastighetsvetenskap LTH

 

15.50-16.00 Seminariedagen avslutas

 

Läs mer och anmäl dig här!