Grön logik: Snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att nå klimatmålen

Tisdag 16 November kl 13:00

 

Region: 

Plats: Zoom

 

Gronlogik (1)

Seminarium 

16 november klockan 13.00-13.45

 

Anmäl dig här!

 

En ny studie av konsultbolaget Anthesis visar att energieffektiviserande åtgärder i svenska byggnader kan bespara samhället 800 miljarder kronor fram till år 2045.

 

Det motsvarar hela den beräknade kostnaden för utbyggd elproduktion. 

 

Men medan EU-kommissionen har antagit energieffektivitet först-principen, så är svenska beslutsfattares fokus på energieffektivisering lågt. 

 

Genom att öka energieffektiviseringen försvinner en betydande del av behovet av utökad elproduktion för klimatomställningen i industrin och transportsektorn. Energieffektiviseringen kan också genomföras snabbare än de omfattande och tidskrävande processer som krävs för utbyggnad av ny energiproduktion. 

 

Hör mer om hur en kraftsamling för att minska energianvändningen besparar samhället enorma resurser och är central för att effektivt tackla klimathotet.

 

Talare:

Agneta Persson, vd Anthesis Group

Lotta Bångens, vd Energieffektiviseringsföretagen

Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet Fastighetsägarna 

 

Moderator:

Veronica Koutny Sochman, vd Swedisol

 

Anmäl dig här!