Webbinarium: Strandskydd i samhällsbyggnadsprocessen

Tisdag 12 Oktober kl 08:00

 

Region: Region Örebro län

Plats: Digitalt

 

Strnad

 

Lars Åstrand från Svefa om strandskydd i samhällsbyggnadsprocessen: Så slipper du förlora tid och pengar

 

Välkommen till ett digitalt seminarium arrangerat av Samhällsbyggarna Region Örebro län.

 

Datum och tid: 12 oktober, kl 8–9

Plats: Digitalt via Teams. Länk skickas i anslutning till mötet. 

 

Anmäl dig här!

 

 

 

Sverige har över 40 000 mil stränder och vattendrag. Strandskyddsbestämmelserna som gäller generellt vid vatten innebär att det för stora delar av våra land- och vattenområden råder begränsningar för hur användningen av dessa områden får förändras.

 

Om det finns en önskan om och ambition att utveckla ett strandnära markområde är det därför av största vikt att ha med strandskyddsfrågan i arbetet redan från första stund för att inte tappa tid och pengar. 

 

Några frågor som diskuteras under seminariet:

 

  • Varför är det viktigt att redan från start ha koll på om det råder strandskydd inom ett potentiellt utvecklingsområde?

 

  • På vilket sätt framgår det inom detaljplanelagt område om strandskydd fortsatt råder eller om det har upphävts inom planområdet?

 

  • Är det några lättnader på gång i lagstiftningen vad gäller strandskyddsbestämmelserna?

 

 

Agenda:

8.00–8.05: Samhällsbyggarna Örebro hälsar välkomna

8.05–8.50: Lars Åstrand om strandskydd

8.50–9.00: Avrundning med frågor

 

Anmäl dig här!