Eurokodutbildningar: Seminarium om prefabstommar för konstruktörer

Onsdag 6 Oktober kl 09:00

 

Region: 

Plats: 

 

421Eurokodutbildningar _Prefab _6okt (1)

Seminarium om prefabstommar för huskonstruktörer.

 

  • Utformning stommar
  • Dimensionering av håldäcksbjälklag
  • Dimensionering av bjälklagsbalkar
  • Fortskridande ras enligt Eurokoderna
  • Detaljutformning m h t fortskridande ras
  • Regeltolkningar enligt Boverket kring fortskridande ras

 

Kursdag: 6 oktober

 

PlatsWestmanska Palatset, samt via länk

 

Tid: 09.00 

 

Kurslärare

Jan Stenmark, Bo Westerberg, Torsten Höglund, Oskar Larsson-Ivanov

 

Program finner du här!

 

Anmälan samt kursprogramwww.eurokodutbildningar.se

 

Kostnad: 4 500 kr per person (fysiskt deltagande) via länk 3 800 kr per person