Cement och hållbarhet: Klimatdeklarationer och speciellt betong i dag och i framtiden

Torsdag 21 Oktober kl 08:00

 

Region: 

Plats: Zoom

 

Deklarationer

 

Samhällsbyggarnas sektion för hållbar utveckling bjuder in till frukostseminarium 21 oktober om klimatdeklarationer och med särskilt fokus på betong.

 

Tid: 8–10 

Plats: Digitalt via Zoom

 

Registrera dig här – senast 18 oktober 

 

Program och medverkande:

 

Tove Malmqvist Stigell, KTH Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) redogör för en rapport till Boverket

Klimatpåverkan och byggnader – referensvärden vid nybyggnation. 

 

Anders Ejlertsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Klimatberäkningar av byggproduktionen och speciellt som underlag vid upphandling

 

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong och adjungerad professor, KTH

Cement och betong ett nationellt intresse – klimatförbättrad betong med halverad klimatpåverkan redan i dag och arbete för att nå målsättning klimatneutral betong

 

Moderator:

Agneta Persson, Anthesis

 

Registrera dig här – senast 18 oktober