Seminarium: Vilken nytta har satsningar på alternativen till biltrafiken?

Torsdag 3 Juni kl 10:00

 

Region: 

Plats: Zoom

 

Infraetta

 

Vilken nytta har satsningar på alternativen till biltrafiken? 

  • Digitalt seminarium om överflyttningseffekter i transportsystemet – nu och i framtiden
  • Inför trafikverkets nationella dialog om nästa nationella plan för transportsystemet

 

Vilken effekt får ökade satsningar på cykel, gång, kollektivtrafik och andra transporter på biltrafiken? 

 

Biltrafiken minskar marginellt – och genererar istället nya transporter, menar Trafikverket.

 

Nödvändiga steg mot en omställning för klimatet, folkhälsan och attraktiva byggda miljöer, menar kritiker.

 

Välkommen till ett öppet digitalt seminarium 3 juni 10.00 om den långsiktiga infrastrukturplaneringen.

 

Anmäl dig här!

 

Medverkande

 

Embedded Image 3_liten

Jonas Eliasson

måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket

gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet

ordförande för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins avdelning för Samhällsbyggnad

 

Henrik _Ny _inne _small

Henrik Ny

docent, institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola

forskningområdesledare inom hållbara transport- och energisystem

huvudförfattare till boken Vägval 2030 – snabbomställning till hållbara persontransporter

 

Moderatorer

 

Elisabet _spross _mindre _ratt

Elisabet Spross

innovationschef Sweco Sverige

styrelseledamot Samhällsbyggarna

 

 

Lars _liten

Lars Strömgren

vd Samhällsbyggarna

 

Trafikverkets inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen väckte debatt när den presenterades i fjol och många remissvar lämnade kritiska synpunkter.

 

Många av svaren menar att Trafikverket inte tar hänsyn till behovet att ”dels minimera transportbehovet (t ex ökat distansarbete och digital tillgänglighet som minskar pendlingen), dels prioritera mer klimateffektiva transporter (gång, cykel och kollektivtrafik framför enskild bilkörning)", som 2030-sekretariatet summerar det i sin genomgång av remisserna.

 

Samtidigt är Trafikverkets utgångspunkt tydlig i inriktningsunderlaget:

 

”Förbättrade alternativ kan dock bara i blygsam utsträckning bidra till att minska transportsektorns klimatutsläpp. Det beror framför allt på att vägtrafiken är så mycket större än de andra trafikslagen. Det innebär att även en stor relativ ökning av ett annat trafikslag motsvarar en liten relativ minskning av vägtrafiken. Dessutom är överflyttningseffekter oftast relativt små. När transportvolymen ökar till följd av en förbättring består huvuddelen av ökningen vanligen av nygenererade transporter, inte av överflyttning från andra trafikslag.”

 

Men vad säger egentligen forskningen om dessa utgångspunkter? 

 

Å ena sidan: Vilka möjligheter har samhället att ställa om från biltrafiken? Hur effektivt är det? Och hur önskvärt är det när majoriteten röstar med bilnycklarna och fordonen blir allt fler?

 

Å andra sidan: Är de små överflyttningseffekterna ett resultat av decennier av satsningar på biltrafiken? Skulle en ordentlig omprioritering kunna ge nya behov – och därmed andra mönster? Och hur tar planeringen höjd för en framtid med eventuellt nya transportbehov – och nya tekniska lösningar?

 

Seminariet inleds med presentationer av Jonas Eliasson och Henrik Ny. Därefter följer en modererad diskussion mellan de två. Frågor kommer att kunna ställas i chatten och ställs därefter av moderatorerna.

 

Relevant läsning

 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Inriktningsunderlag/

 

https://a.bth.se/sustaintrans/vagval-2030-fardplan-for-snabbomstallning-till-hallbara-persontransporter/

 

Vägen till hållbara transporter