Seminarium: Laddstolpar i gemensamhetsanläggningar

Tisdag 25 Maj kl 10:00

 

Region: 

Plats: 

 

Laddstolpar (2)

Samhällsbyggarnas juridiksektion bjuder in till seminarium om laddstolpar i gemensamhetsanläggningar 

 

Dag: 25 maj

Tid: 10.00-12.00

Plats: Zoom

 

Utbyggnaden av laddstolpar för laddning av elbilar är en viktig och aktuell fråga. En betydelsefull del av utbyggnaden berör gemensamhetsanläggningar, det gäller både bildandet av nya gemensamhetsanläggningar men även anläggande av laddstolpar i befintliga gemensamhetsanläggningar.

 

Laddstolpar som gemensamhetsanläggning – Linda Sabel och Iia Kolk

Vilka gemensamhetsanläggningar har redan bildats för laddstolpar? Hur har hinder hanterats i kända förrättningar?  

 

Linda Sabel är Verksamhetsstrateg och Iia Kolk är verksamhetsutvecklare, båda på Lantmäteriet

 

Förvaltningsfrågor gällande laddstolpar – Tommy Österberg

Hur kan samfällighetsföreningarna hantera frågan om anläggande av laddstolpar och hur kan debiteringen ske för laddning av elbilar i samfällighetsföreningen?

 

Tommy Österberg är författare till boken Samfälligheter : handbok för samfällighetsföreningar

 

Anmäl dig här!

 

 

Lästips:

 

TV4-inslag om laddstolpar och samfällighetsföreningar

Examensarbete LTH 2018 Laddstationer i gemensamhetsanläggningar – Emma Kullgren

Examenarbete Umeå 2020 Laddningspunkter och annan ny teknik i gemensamhetsanläggningar - Gustav Åkesson

 

Lantmäteriet, bromskloss för laddstolpar, Hans lind, Samhällsbyggaren

 

Samfällighetsföreningar kan visst besluta om laddstolpar för elbilar, Tommy Östberg, Samhällsbyggaren