Lås upp lock-down: Så rörde vi oss under pandemiåret 2020

Torsdag 20 Maj kl 08:00

 

Region: 

Plats: Zoom

 

Cykel (4)

Öppet seminarium 

Lås upp lock-down: Så rörde vi oss under pandemiåret 2020

Hur har coronapandemin påverkat hur vi rör oss? Och hur ser nutiden och framtiden ut för mobiliteten i staden? 

 

Detta är några av frågorna som kommer att behandlas under det digitala seminariet som Samhällsbyggarnas sektion Hållbar utveckling/miljö håller den 20 maj 2021 klockan 8-10.

 

  • Mobilitet i staden  – vilka effekter har pandemin haft på våra rörelsemönster?
Joakim Boberg, cykelstrateg i Stockholms stad, berättar om cykelplaner, investeringar och pågående projekt i Stockholm – och om hur våra rörelsemönster förändrades under 2020. 

 

Medverkande:

Joakim Boberg 
cykelstrateg Stockholm stad

 

  • Från Norra Djurgården till Stocksund på cykel – himmelrike eller …

Redovisning av intervjuer med cyklister (C-uppsats)

 

Medverkande:

Emma Eriksson & Fanny Vestling

Gymnastik- och idrottshögskolan

 

Webbinariet avslutas med frågestund och diskussion.

 

Moderator: Lars Strömgren
vd Samhällsbyggarna

 

Samhällsbyggarnas sektion
Hållbar utveckling/miljö hälsar alla samhällsbyggare varmt välkomna att lyssna på seminariet och delta i samtalet via Zoom.

 

Plats: Zoom

 

Dag: 20 maj 2021

 

Tid: 8.00-10.00