Seminarium: Förnyelse av landsbygden i regionala utvecklingsstrategier

Tisdag 27 April kl 15:00

 

Region: 

Plats: Zoom

 

Samha ̈llsbyggar

 

Region Gävle Dala och Sektion Landsbygd bjuder in till seminarium

 

Förnyelse av landsbygden i regionala utvecklingsstrategier

 

Alla regioner har sin regionala utvecklingsstrategi. Gävleborg har nyligen antagit en reviderad strategi.

 

Nationella, regionala och lokala mål och styrmedel finns för att främja boende, byggande och företags verksamhet utanför tätorterna. Men håller synen på landsbygden på att förändras?

 

Tid:  kl 15.00 - 16.30    

 

Inledning

Eric Båve, orförande i Samhällsbyggarnas region Gävle/Dala

 

Data och statistik för landsbygdsutveckling   

Eric Båve, ordförande Civ.ing.

 

Tillväxt i Gävleborg utanför tätorter

Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör i Region Gävleborg

 

Diskussion

 

Moderator: Lennart Sjögren, sammankallande i  Samhällsbyggarnas sektion för Landsbygd

 

Anmäl dig här 

 

Länk till seminaret