Sektionsmöte för Samhällsbyggarnas seniorsektion

Onsdag 28 April kl 09:00

 

Region: 

Plats: Zoom

 

Avel -chuklanov -9OWS4l T5iq Q-unsplash (1)

 

Samällsbyggarnas seniorsektion bjuder in till sektionsmöte den 28 april. Under sektionsmötet kommer Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong att tala.

 

 

Svenskbetong (1)

 

 

Malin Löfsjögård är VD för branschorganisationen Svensk Betong och adjungerad professor vid KTH. Malin är också styrelseordförande för VTI (Väg-och transportforskningsinstitutet). Tidigare har Malin bland annat varit kommunpolitiker, riksdagsledamot och ordförande för regeringens Produktivitetskommitté som granskade och följde upp Trafikverkets produktivitetsarbete. Hon har en bakgrund som civilingenjör väg- och vatten från KTH och forskare vid CBI Betonginstitutet där hon disputerat på en avhandling om betongbeläggningar. Hon har även varit anställd som enhetschef vid Trafikkontoret Stockholms stad och ansvarade då för ytterstadens gatudrift och underhåll.

 

 

Anmäl sker till: rolfhr43@gmail.com