Eurokodutbildningar: Seminarium för huskonstrukörer 24 mars

Onsdag 24 Mars kl 09:00

 

Region: 

Plats: Westmanska Palatset, Stockholm och på distans via Teams

 

Eurokodutbildningar _hus _mars _21_teams _480x 169

 

På önskemål från branschen erbjuder vi en heldag med följande innehåll:

 

• Branddimensionering av samverkanskonstruktioner
• Analys av betongkonstruktioner med fackverksmodeller
• Enkelsidig belastning av HSQ-balk
• Ickelinjära FE-beräkningar av betongkonstruktioner
• Några synpunkter från Boverkets EKS-grupp

 

 

Plats: 

Westmanska Palatset, Stockholm och på distans via Teams


Kurslärare

Jörgen Thor, Brandskyddslaget, Bo Westerberg, Bert Norlin, KTH, Mikael Hallgren, Tyréns och KTH och Tomas Carlsson, Boverket

 

Kursdag:

24 mars

 

För anmälan samt kursprogram