Träd i stadsmiljö – strategisk planering och skötsel 24-25 november 2020

Tisdag 24 November kl 09:00

 

Region: Sverige

Plats: Stockholm

 

siputräd

 

Skapa ett hållbart urbant trädbestånd i din kommun

Trivsamma grönområden är avgörande för att skapa social hållbarhet och en god levnadsmiljö för kommunens medborgare. Under denna kurs tar fyra av Sveriges främsta experter på träd dig igenom den viktigaste juridiken och ger konkreta tips och råd – för att stärka dina kunskaper om hur du skapar ett träbestånd som är hållbart, säkert och lever upp till kommunens ansvar.

 

Ur kursens innehåll:

  • Växtval för framtiden – vad bygger vi för?
  • Juridik – kommunens ansvar och befogenheter gällande grönområden
  • Skydd och bevaring av träd och biotopskydd
  • Hur kan du hitta riskträd?

 

Läs mer om kursen här