Brandskyddsföreningen - Lås och utrymningsvägar 6 november 2020, Stockholm

Fredag 6 November kl 09:00

 

Region: Sverige

Plats: Stockholm

 

brand (2)

 

Brandskyddsföreningen - Lås och utrymningsvägar 6 november 2020, Stockholm

 

Tjuven ska inte komma in men du vill komma ut om det brinner. Går det att kombinera? Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. Upptäck lösningar som passar i din verksamhet.

 

Mål

Du ska efter utbildningen självständigt kunna hitta lösningar på intressekonflikter mellan inbrotts- och brandskydd redan på projektstadiet. Du ska också kunna kombinera olika typer av lås- och utrymningslösningar.

 

Innehåll        

  • Genomgång av myndighets- och försäkringskrav
  • Byggnadsklasser, skyddsklasser och låsklasser
  • Europeisk standard för utrymningsbeslag
  • Utrymningsvägar och låsning av dessa

 

Avsedd för        

Utbildningen passar alla som fattar beslut i inbrotts- och brandskyddsfrågor.

 

Utbildningstillfälle

6 november, Stockholm

 

Anmäl dig här

 

Utbildningen genomförs i samarbete med Stöldskyddsföreningen.