Kurs: Brandskyddsföreningen: Klassning av explosionsfarliga miljöer 26-27 oktober

Måndag 26 Oktober kl 09:30

 

Region: Stockholm

Plats: Liljeholmen

 

Klassning av explosionsfarliga miljöer 

Klassning _exp _farlig _miljo _web _546x 307px

 

En klassningsplan visar var olika brandfarliga varor finns och även vilken riskbild som föreligger. För dig som föreståndare, driftansvarig, projektör eller konstruktör är klassningsplanen ett viktigt underlag för valet av rätt utrustning i anläggningen. 

 

Efter examination erhåller du ett CFPA Europe-certifikat, Classification of explosive hazardous areas.

  

Mål

Du ska efter utbildningen kunna upprätta en klassningsplan enligt gällande lagstiftning och standarder.

  

Innehåll

Lagstiftningen om brandfarliga varor utgör en stor del av utbildningen. Vi går igenom MSB:s föreskrift 2004:7 och Arbetsmiljöverkets föreskrift 2003:3, om explosionsfarlig miljö och standard SS-EN 60079-10, klassning av explosionsfarliga områden. Det ingår även många tillämpningsövningar i utbildningen.

  

Avsedd för

Alla som ska upprätta och granska klassningsplaner, till exempel driftansvariga i industrin, projektörer och konstruktörer av anordningar för brandfarliga varor och Föreståndare brandfarliga varor.

  

Förkunskaper

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors risker och känna till lagstiftning och begrepp. Du får dessa kunskaper genom att gå Brandfarliga varor – grundutbildning. Är du tveksam om du har rätt kunskaper, kontakta oss.

  

Utbildningslängd

Två dagar: 26-27 oktober

 

Läs mer och anmäl dig här!