Kurs: Brandskyddsföreningen, Brandskyddskoordinator

Måndag 12 Oktober kl 10:00

 

Region: Stokholm

Plats: Liljeholmen

 

Brandskyddskoordinator


Brandskyddskoordinator _web _546x 307px (1)

 

Är det du som har ansvaret? Kursen Brandskyddskoordinator är fem intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.

 

Brandskyddsfrågor är viktiga för alla organisationer och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen.

 

Du får insyn i brandskydd i teori och praktik och möta andra som står inför samma frågor som du. Efter examen får du ett CFPA Europe-certifikat.

 

Mål

Du ska efter utbildning och examination ha de grundläggande brandskyddskunskaper som erfordras för att kunna organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet på företaget. 

 

Innehåll

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandkunskap
 • Brandrisker
 • Riskhantering
 • Elektriska brand- och olycksrisker
 • Heta Arbeten, tillståndsansvarig
 • Brandfarlig vara
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandskydd i Boverkets byggregler
 • Brandlarm & släcksystem
 • Försäkringslära

 

Avsedd för

Alla som är ansvariga för brandskyddet eller arbetar med brandskyddsfrågor. Utbildningen är även avsedd för dig som ska bli behörig ingenjör (brandlarm eller sprinkler) eller instruktör för Heta Arbeten.

 

Utbildningstillfällen i Stockholm 2020:

 • 12–16 oktober
 • 9–13 november,

 

Läs mer och hitta anmälan här!