Kurs: Brandskyddsföreningen, Brandfarliga varor - föreståndare

Torsdag 22 Oktober kl 08:30

 

Region: 

Plats: Malmö

 

Brandfarliga varor - föreståndare

 

Brandfarliga -varor -forestandare -utbildning

 

Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.

 

Mål

Du ska kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor.

 

Innehåll

  • Föreståndarens ansvar
  • Tillståndshantering
  • Hantering av brandfarliga varor
  • Tillsyn
  • Riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
  • Riskbedömning enligt ATEX

Avsedd för

Dig som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är omfattande, och för dig som är handläggare av tillstånds- och tillsynsärenden.

 

Förkunskaper

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors egenskaper och känna till aktuella regler och begrepp. Du får dessa kunskaper genom att gå Brandfarliga varor - grundutbildning

 

Utbildningstillfällen

22–23 oktober, Malmö

19–20 november, Stockholm

 

Läs mer och anmäl dig här!