Kurs: Brandskyddsföreningen: Arbete i explosionsfarlig miljö 14 oktober 2020

Onsdag 14 Oktober kl 09:00

 

Region: Sverige

Plats: Stockholm

 

Arbete _exp _farlig _miljo _web _546x 307px _478x 269

 

Att utföra Heta Arbeten där det finns brandfarliga varor innebär stora risker. En svetsloppa kan antända den brandfarliga varan och olyckan är ett faktum.

 

Den här utbildningen är förlagd till verklig processmiljö och ger därför en rättvis bild av problematiken med Heta Arbeten.

 

Mål

Du ska efter utbildningen kunna utfärda tillstånd och upprätta rutiner för arbete i explosionsfarlig miljö på anläggningar med brandfarliga varor.

 

Innehåll

Under utbildningen studerar vi särskilda risker med tändkällor, praktiska skyddsåtgärder, administrativa rutiner, villkor för utfärdande av gasfrihetsförklaringar, tillstånd för arbete i explosionsfarlig miljö och grunderna med gasvarnare.

Grupparbeten sker i realistisk miljö.

 

Avsedd för

Föreståndare brandfarliga varor eller andra som utfärdar tillstånd för arbete i explosionsfarlig miljö.

 

Förkunskaper

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors risker och känna till lagstiftning och begrepp. Du får dessa kunskaper genom att gå Brandfarliga varor – grundutbildning. Är du tveksam om du har rätt kunskaper, kontakta oss.

 

Läs mer och hitta anmälan här!