Eurokodutbildning: Brandteknisk dimensionering 7-8 oktober

Onsdag 7 Oktober kl 09:00

 

Region: Stockholm

Plats: 

 

Eurokodutbildningar _BRAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandteknisk dimensionering av bärande konstruktioner

Utbildningen sker i samarbete med Brandskyddslaget

 

DAG 1

Allmänt om brand och bärande konstruktioner
Kort historik bakgrund till nuvarande normer, BBR respektive EKS 11, brandtekniska definitioner, verksamhetsklasser, byggnadsklasser, brandtekniska klasser för avskiljande respektive bärande konstruktioner, grupparbeten

Brandförlopp
Allmänt om brandutveckling, nominella brandförlopp
ISO 834, Hydrocarbonkurvan, utvändig brandförlopp, naturliga brandförlopp: lokal brand, övertänd brand, växande brand 

Allmänt om förenklad respektive analytisk brandteknisk dimensionering
Föreskrifter, allmänna råd, exempel på analytisk dimensionering, analytisk dimensionering tillämpat på bärande konstruktioner. 

EKS 11 och brandkrav på bärande konstruktioner 
Säkerhetsklasser vid brottlastdimensionering, brandsäkerhetsklasser, brandtekniska klasser för bärande konstruktioner i Br0, Br1, Br2 och Br3 byggnader 

Vissa speciella konstruktioner 
Entrésoler, balkonger, loftgångar, brandsektioner, brandväggar. M-krav samband mellan avskiljande och bärande konstruktioner. 

Hallbyggnadstak 
Kort om tidigare normkrav och praxis, förenklad brandteknisk dimensionering enligt EKS 11

 

DAG 2

Fortsättning hallbyggnadstak 
Senare forskningsrön och möjlighet till analytisk brandteknisk dimensionering, grupparbeten

Lastberäkningar och utnyttjandegrader 
Laster, lastkoefficienter, och partialkoefficienter vid brottlast-dimensionering respektive vid lastfallet brand 

Allmänt om olika konstruktionsmaterials beteende vid brand 

Brandteknisk dimensionering av betongkonstruktioner 
Hållfasthetsdata vid brandtemperaturer, tabellerade data, olika beräkningsalternativ, grupparbeten

Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner 
Hållfasthetsdata vid brandtemperaturer, beräkningsalternativ, oisolerade stålkonstruktioner, brandisolerade stålkonstruktioner, konstruktioner inbyggda i väggar och bjälklag, praktiska lösningar, grupparbeten

Brandteknisk dimensionering av samverkanskonstruktioner
Dimensioneringsprinciper, olika typer av samverkanskonstruktioner, tabellerade data

Brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner
Förkolningshastigheter, exponerade träkonstruktioner, träkonstruktioner inbyggda i bjälklag och väggar

 

Dagar:

Onsd-torsd, 7-8 okt

Plats:

Van der Nootska Palatset

S:t Paulsgatan 21, Stockholm

Kurslärare: 

Jörgen Thor och Joakim Sandström

 

Ladda ner fullständigt kursprogram här

 

Anmälan