Föredrag: Framtida ekonomisk utveckling i olika världsdelar Onsdag 25 mars 2020 kl 18.00

Onsdag 25 Mars kl 18:00

 

Region: Väst

Plats: Byggmästareföreningens lokaler, Ekmansgatan 1, Göteborg. Parkering på gården.

 

world 

 

Lars Nordström professor emeritus i kulturgeografi vid Göteborgs Universitet och även tidigare rektor för Handelshögskolan i Göteborg är kvällens föredragshållare. Lars har lång erfarenhet som politiker både i Göteborgs kommunstyrelse och regionstyrelsen i Västra Götaland. Han har även haft rollen som ordförande och sekreterare i ett flertal statliga utredningar med tyngdpunkt på trafikfrågor och varit en frekvent debattör.

 

Bakgrunden till ämnet är den historiska förskjutningen i ekonomisk styrka under de senaste hundra åren från Europa till USA och härefter till Japan, Kina och Indien. Hur kommer utvecklingen att se ut de kommande årtiondena?

 

Välkommen gärna tillsammans med din respektive. Efter föredraget serveras en lätt måltid till en avgift på 200:- per person.

 

Plats: Byggmästareföreningens lokaler, Ekmansgatan 1, Göteborg.  Parkering på gården.

Anmälan: (tel alt sms) senast 20 mars till:  Lennart Apleberger  0705-584244, Christer Friman 0705-494202 eller  Göran Berndtson 0706-168411.