SEPREFs seminarium om Bostadsmarknaden - Vad händer på bostadsmarknaden framöver? 5 februari 2020

Onsdag 5 Februari kl 08:30

 

Region: Sverige

Plats: Lokal: Magnolia Bostads lobby, Sturegatan 6, Stockholm

 

data 

 

Varmt välkommen till SEPREFs seminarium om Bostadsmarknaden 

Vad händer på bostadsmarknaden framöver? 

 

Förutsättningarna för fastighetsbranschen har förändrats snabbt sedan 2017. Bostadsmarknaden har kylts av samtidigt som investerarnas aptit på hyresfastigheter har ökat. 

Dessutom har de internationella investerarna på allvar etablerat sig på den svenska bostadsmarknaden.

 

Frukost serveras från kl 8.00

 

 

8:30 

Introduktion 

Tiffany Strand, Ordförande i SEPREF, Chef Affärsutveckling, Möller & Partners 

 

8:35 

Bostadsmarknaden framöver - Vad kan vi vänta av 2020 och framåt? Vilka trender ser vi och vilka hot och möjligheter bör man ha koll på framöver? 

Thomas Persson, Regionchef Öst, Magnolia Bostad 

 

 

9:30 

Avslutning 

 

 

Anmälan sker till seprefsverige@gmail.com 

 

Seminariet är kostnadsfritt 

 

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostadsaktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

 

Photo by Lukas Blazek on Unsplash