Trygghetsvandring i Värtan

Måndag 20 Januari kl 17:00

 

Region: Stockholm

Plats: 

 

Ska ̈rmklipp 2020-01-10 12.21.50

 

Trygghetsvandring i Värtan 20 januari

Ett effektivt sätt att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett område är att genomföra en strukturerad trygghetsvandring med boenden samt med representanter för polis, kommun, näringsidkare etc. i syfte att identifiera faktorer i den fysiska miljön som ger upphov till brott och otrygghet. Tillsammans med projektledaren Kristina Alvendal (Bonnier Fastigheter) och stadsplaneraren Erika Sjöqvist (Tryggare Sverige) genomför vi en trygghetsvandring i Värtan.

 

När:

Måndag 20 januari 2020 kl. 17.00 – 19.00

Var:

Utanför entrén till Hotell Ariadne, Södra kajen 37, 115 41 Stockholm

Anmälan:

Senast den 16 januari via https://tryggaresverige.org/trygghetsvandringar.
Observera att antalet platser är begränsat varför anmälan är obligatorisk.

Kostnad:

Deltagande är gratis