Kurs: Brandskyddsföreningen: Brandskydd på byggarbetsplatser 28 januari 2020 Stockholm

Tisdag 28 Januari kl 09:00

 

Region: Sverige

Plats: Stockholm

 

bar (1) 

 

Brandskyddsföreningen: Brandskydd på byggarbetsplatser 28 januari 2020 Stockholm

 

Under byggtiden lever byggnaden farligt. Skyddssystem som inte är i drift, gott om brännbart material och många brandstiftare gör att brandsäkerheten inte är den bästa.

Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och konsekvenserna om branden uppstår.

 

Efter utbildningen erhåller du ett CFPA-certifikat, "Fire Safety during Construction Work".

 

Mål

Efter utbildningen ska du kunna organisera brandskyddsarbetet och ha kunskap om vilka åtgärder som är viktigast för att minska brandriskerna på en byggarbetsplats.

 

Ämnesområden

  • Systematiskt brandskyddsarbete på byggarbetsplatser
  • Riskidentifiering och riskbedömning
  • Riskreducerande åtgärder

Avsedd för

Arbetsledare med ansvar för brandskyddet och andra personer inom byggsektorn som har behov av kunskap om brandskydd på byggarbetsplatser.

Utbildningstillfälle

28 januari, Stockholm

 

Anmäl dig här