Kurs: Brandskyddsföreningen: Brandskydd i Boverkets Byggregler 30 jan 2020 Stockholm

Torsdag 30 Januari kl 09:00

 

Region: Sverige

Plats: Stockholm Liljeholmen

 

 

Brandskyddet i BBR har under de senaste åren genomgått en rad omfattande förändringar. Bland annat har verksamhetsklasser, ny byggnadsklass, krav på frångänglighet och sprinklerskydd införts. Grunderna till förenklad dimensionering, Boverkets allmänna råd, har utvecklats och blivit mer omfattande.

 

En ständigt aktuell fråga är hur BBR förhåller sig till lagen om skydd mot olyckor. Kan till exempel räddningstjänsten vid tillsyn kräva åtgärder enligt BBR? Andra viktiga frågor handlar om tekniska byten, utrymningsplatser, ytskiktsklasser och kontroller i byggprocessen.

 

Denna utbildning svarar på dessa frågor och omfattar de mest centrala områdena inom byggnadstekniskt brandskydd. 

 

Mål

Efter utbildningen ska du ha kunskap om kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd.

 

Innehåll  

Huvudfokus på utbildningen är kapitel 5 om brandskydd i Boverkets byggregler, BBR. Angränsande lagar och regler berörs samt även en genomgång av grundläggande faktorer för brandförlopp och brandspridning.  

  • Brandteori och brandförlopp
  • Byggnadsklasser, verksamhetsklasser och brandtekniska begrepp
  • Möjlighet till utrymning vid brand
  • Skydd mot brand- och brandgasspridning inom och mellan byggnader
  • Möjlighet till räddningsinsatser
  • Regelgenomgång varvas med aktuell forskning, exempel från verkligheten och dimensioneringsexempel. Enklare elevuppgifter förekommer.

Avsedd för

Dig som vill ha och behöver grundläggande kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel fastighetsägare, byggherrar, projektledare, förvaltare, brandskyddsansvariga, handläggare, tillsynsförrättare och projektörer av brandskyddsinstallationer.

 

Utbildningstillfälle

30 januari, Stockholm

8 oktober, Stockholm