Linnéuniversitetet ger kursen Brandteknisk dimensionering av trähus höstterminen 2020

Raquel -raclette -MYj FOi VWWT8-unsplash

 

Brandteknisk dimensionering av trähus

5hp

 

OBSERVERA att det går att ansökan till denna kurs via www.antagning.se fram till den 17 augusti.

Kursen Brandteknisk dimensionering av trähus ges för dig som i första hand vill fördjupa dina kunskaper kring beräkning av träkonstruktioners bärförmåga och avskiljande förmåga vid brand. Kanske har du arbetat ett flertal år som konstruktör men känner dig osäker på de särskilda förutsättningar som finns kring brandteknisk dimensionering av och brandsäkerhet hos trähus.

Kursen utgår från de bestämmelser som finns i Eurokod 5. Utöver brandteknisk dimensionering behandlas brandsäkerhet i byggnader, brandtekniska detaljlösningar, verkningssätt hos träkonstruktioner och träbaserade produkter, användning av trä som synligt ytskikt i byggnader samt kontroll under byggtid. Dessutom presenteras beräkningsmodeller och kunskaper kring brand som finns beskrivna i nya handböcker.

Vi i kursledningen tror och hoppas att du genom att följa kursen utvecklar såväl din egen som ditt företags samlade kunskap kring brandteknisk dimensionering och brandsäkerhet.

Kursen kräver inte att du jobbar. Även du som är student eller saknar anställning är välkommen att söka.

 

Läs mer om kursen här!

 

Publicerat: Onsdag 10 Juni