Eurokodutbildning - Seminarium för huskonstruktörer 3 juni 2020 Stockholm

eurokod

 

Kursdag: 3 juni

Kostnad: 4500 kr per person och kursdag

För anmälan och kursprogram: www.eurokodutbildningar.se

 

Publicerat: Tisdag 10 Mars