Klimatförbättrad betong för minskad klimatpåverkan redan idag

Malin -Lofsjogard -high -01132-scaled -2560x 1280

Vi är glada att presentera Malin Löfsjögård som talare på #sbdagen2020

 

Malin Löfsjögård är VD för branschorganisationen Svensk Betong och adjungerad professor vid KTH. Malin är också styrelseordförande för VTI (Väg-och transportforskningsinstitutet). Tidigare har Malin bland annat varit kommunpolitiker, riksdagsledamot och ordförande för regeringens Produktivitetskommitté som granskade och följde upp Trafikverkets produktivitetsarbete. Hon har en bakgrund som civilingenjör väg- och vatten från KTH och forskare vid CBI Betonginstitutet där hon disputerat på en avhandling om betongbeläggningar. Hon har även varit anställd som enhetschef vid Trafikkontoret Stockholms stad och ansvarade då för ytterstadens gatudrift och underhåll.

 

För de senaste nyheterna om Samhällsbyggnadsdagen besök: http://sbdagarna.se/nyheter/

 

Publicerat: Måndag 17 Februari