Lär känna Stadsutvecklingssektionens nya ordförande - Ann Palmér

Ann

 

Jag arbetar som managementkonsult på Ekan Management och våra kunder är både privata företag och organisationer samt kommunala, regionala och statliga förvaltningar och myndigheter. På Ekan jobbar jag främst med verksamhetsutveckling kring projekt-, program- och portföljledning, genomlysning och analys av verksamheter eller långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Jag har genom åren arbetat både som konsult och som anställd inom offentliga och privata verksamheter i flera branscher, bland annat samhällsutveckling, fastighet, infrastruktur och industri.

 

Vad är de största utmaningarna du möter i ditt arbete? 

 

Svår fråga, ur ett vardagligt perspektiv så är det en utmaning att minnas alla personers namn! Mer professionellt skulle jag nog säga att utmaningen, och glädjen, i mina arbetsuppgifter är att alla uppdrag är olika vilket passar mig utmärkt då ingen arbetsdag är den andra lik.

 

Vilka frågor inom stadsutveckling brinner du för? 

 

Långsiktighet, hållbarhet och livscykelperspektiv är nog de tre ord som jag oftast försöker få in i stadsutvecklingssammanhang. Att föra fram budskapet om att dagens ekonomiska incitament ofta är väldigt kortsiktiga, då de sällan sträcker sig utanför byggfasen, ser jag som ”min uppgift”. Ett samhälles byggfas pågår under ca 1-10% av byggnadens, infrastrukturens och samhällets totala livslängd, och att då bortse från kostnader, yttre påverkan, teknisk utveckling, samhällstrender och generationsskiftningar när man bygger blir inte, totalekonomiskt sett, optimalt för samhället. Att bygga snabbt och billigt, att korta detaljplaneprocesser och automatisera bostadsbyggandet är i och för sig bra, men det måste finnas långsiktighet i beslutsunderlagen. Alla aktörer behöver tänka LCC (Life Cycle Cost) och totala effekter vid stadsutveckling! Och det kommer inte att ske av sig själv, vi måste börja samverka, digitalisera och standardisera för att hitta nya, hållbara incitament. 

 

Hur kan du med din kunskap föra stadsutvecklingssektionen vidare? 

 

Genom ett ständigt engagemang och en tilltro till mänskligheten hoppas jag kunna lyfta fram vikten av att samverkan, samordning och kommunikation ska få lov att ta tid och plats i alla byggnads- och stadsutvecklingsprojekt för ett livscykelperspektiv. Att identifiera och lösa nyckelfrågorna kring samhälls- och stadsutveckling är något jag ständigt har i bakhuvudet!

 

Att få möjlighet att arbeta med dessa frågor på ett mer organiserat sätt inom Stadsutvecklingssektionen och Samhällsbyggarna är fantastiskt roligt, utmanande och inspirerande!

 

 

 

Publicerat: Måndag 15 April