Seminarium: Förnyelse av landsbygden i regionala utvecklingsstrategier

Tisdag 27 April kl 15:00

 

Region: 

Plats: Zoom

 

Samha ̈llsbyggar

 

Region Gävle Dala och Sektion Landsbygd bjuder in till seminarium

 

Förnyelse av landsbygden i regionala utvecklingsstrategier

 

Tid:  kl 15.00 - 16.30    

 

Inledning

Eric Båve, orförande i Samhällsbyggarnas region Gävle/Dala

 

Data och statistik för landsbygdsutveckling   

Eric Båve, ordförande Civ.ing.

 

Tillväxt i Gävleborg utanför tätorter

Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör i Region Gävleborg

 

Diskussion

 

Moderator: Lennart Sjögren, sammankallande i  Samhällsbyggarnas sektion för Landsbygd

 

Anmäl dig här senast den 22 april

 

Länk till seminaret