Tisdag 3 November kl 09:00
Region: Sverige
Plats: Westmanska Palatset Stockholm
Eurokodutbildning - Seminarium för huskonstruktörer 3 juni 2020 Stockholm
Fredag 6 November kl 09:00
Region: Sverige
Plats: Stockholm
Brandskyddsföreningen - Lås och utrymningsvägar 6 november 2020, Stockholm
Tisdag 24 November kl 09:00
Region: Sverige
Plats: Stockholm
Kurs: SIPU - Träd i stadsmiljö – strategisk planering och skötsel 24-25 november 2020