Färdplan för digital fastighetsbildning

Torsdag 12 November kl 08:00

 

Region: 

Plats: Zoom

 

Glenn -carstens -peters -npx XWg Q33ZQ-unsplash


Glenn Carstens-Peters, Unspalsh

 

Färdplan för digital fastighetsbildning 

 

Zoom-seminarium

 

Torsdag 12 november 08.00-08.45

 

Anmäl dig här!

 

 

Förhoppningen är att digitalisering, öppna data och samverkan ska ge stora samhällsvinster i framtiden. Det gäller också Lantmäteriet som har flera pågående regeringsuppdrag inom området.


Ett av dessa uppdrag handlar om hur digitaliseringen kan stärka fastighetsbildningsprocessen. Där visar riksdagens utredningstjänsts rapport (Dnr 2019:1070) att tiden varierar stort i olika delar av landet.

Enhetlighet i besluten och kortare handläggningstider, trots problem med kompetensförsörjning, är ett par vinster som regeringen nämner som digitaliseringens fördelar, liksom "eliminera olika typer av tidstjuvar så att myndighetens personal kan fokusera på sina huvuduppgifter", enligt regeringens pressmeddelande.

Samtidigt pekar flera myndigheter på att digitaliseringen är eftersatt. Statskontoret (Delat ansvar för fastighetsbildning), och riksrevisionen (Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering) är två exempel på detta. Digitaliseringen innebär en omställning som skär över flera områden, exempelvis lagstiftning, finansiering, arbetssätt och samverkan mellan myndigheter och andra samhällsaktörer. Den omställningen innebär en investeringskostnad.

Lantmäteriet höll en seminariedag om digitaliseringen den 27 oktober och uppdraget till regeringen ska redovisas senast den 1 december i år. 

För Samhällsbyggarna är detta arbete av stor vikt. Bland oss medlemmar finns såväl de som handlägger ärenden i något av landets 40 lantmäterimyndigheter, liksom de som är beställare av myndighetens förrättningar.

Frågan spelar därför stor roll för det framtida samhällsbyggandet. Därför vill vi bjuda in alla medlemmar till ett digitalt frukostseminarium för att diskutera frågor som exempelvis:

  • Vilka är de mest effektiva åtgärderna?
  • Hur bör insatserna prioriteras?
  • Vad kan göras redan i dag?


Deltagare i expertpanel meddelas senare.

 

Lars (6)

 

MODERATOR
Lars Strömgren

vd Samhällsbyggarna