Kurs: SIPU-Lantbrukstillsyn 28-29 september 2020

Måndag 28 September kl 00:00

 

Region: Sverige

Plats: Stockholm

 

SIPU_lantbruk

 

Hur kan du hantera komplexa fall på bästa sätt?

Du som miljöinspektör har många utmaningar och aspekter att ta hänsyn till vid lantbrukstillsynen. Under kursen diskuterar vi olika tillvägagångssätt vid lantbrukstillsyn och hur du kan anpassa ditt besök beroende på typ av lantbruk. Vi går även igenom tillsyn av växtnäring och bekämpningsmedel samt tar oss tid att reflektera kring de vanligaste fällorna att undvika.

 

Ur kursens innehåll:

  • Effektiva rutiner för tillsynsbesök
  • Svar på dina frågor från erfarna experter och erfarenhetsutbyte
  • Uppdatering av det senaste om lantbruksregler för växtnäring och bekämpningsmedel
  • Genomgång av rättsfall och diskussioner kring dessa
     

Läs mer om kursen här