Kurs: Brandskyddsföreningen, Systematiskt brandskyddsarbete

Torsdag 7 Maj kl 09:00

 

Region: 

Plats: Distansutbildning

 

Systematiskt brandskyddsarbete, distansutbildning 

Systematiskt _brandskyddsarb _web _546x 307px

 

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, handlar om att skydda människor, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och enligt lagen. På vår utbildning får du enkla verktyg som hjälper dig att sköta brandskyddet i vardagen.

 

Mål

Efter utbildningen kan du dokumentera, planera och följa upp företagets brandskyddsarbete med vår metod intern brandskyddskontroll IBK®.

 

 Innehåll

  • Policy, organisation och regler för brandskydd
  • Underlag till kontrollronder och uppföljningsrutiner
  • Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
  • Utbildningsplaner
  • Brandskyddsbeskrivning, drifts- och underhållsinstruktioner

 

Avsedd för

Passar alla som ska organisera och dokumentera företagets brandskyddsarbete.

 

Utbildningstillfälle
7 maj, Stockholm, OBS genomförs som distansutbildning

 

Läs mer och hitta anmälan här!