Fortsatt årsmöte för Samhällsbyggarna

Torsdag 28 Maj kl 15:00

 

Region: Digitalt

Plats: Zoom-möte

 

Ajournerat årsmöte

I tisdags den 19 maj öppnades årsmötet för Samhällsbyggarna. Då styrelsen saknat administrativt stöd i och med att VD-posten är vakant och behovet av en kompletterande skrivning om pandemins effekter på vår verksamhet, var vi för sent ute för att få till all formalia till årsmötet. Styrelsens och revisorernas underskrift saknades fortfarande.

  Vi har nu startat om för att få till elektronisk signering av dokumenten till det fortsatta årsmötet, även det digitalt, som äger rum den 28 maj kl 15. Kallelse med länk för att koppla upp sig till det fortsatta mötet kommer att gå ut i början på veckan till alla som var med på första delen av mötet. Alla punkter på årsmötet är således avhandlade förutom punkterna om revisionsberättelsen, antagande av bokslutet  med disposition av årets resultat och punkten om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

Inom ramen för den första delen av årsmötet valdes en ny styrelse som består av:

  • Dag Björklund, ordförande (omval)
  • Eva Ellenfors (omval)
  • Gunnar Ersbo (omval)
  • Ulrika Fransson (omval)
  • Anna Ervast Öberg (nyval)
  • Dag Måhlstrand (nyval)
  • Elisabet Spross (nyval)
  • Hans Bagge (nyval)
  • Karin Witalis (nyval)

 

Konstituerande möte kommer att hållas i nära anslutning till att årsmötet avlutas. 

 

Som avslutande punkt på mötet den 19 maj presenterades sig vår nye VD, Lars Strömgren, som tillträder tjänsten formellt den 1 augusti men har redan nu påbörjat arbetet med att sätta sig in i våra utmaningar. Vi hälsar Lars hjärtligt välkommen till oss på Samhällsbyggarna.

 

Handlingar:

Årsredovisning sign

Revisionsberättelse

 

Nedan finner du länken till fortsättningen på årsmötet för Samhällsbyggarna

När: torsdag 28 maj 2020, kl 15:00

Registrera dig i förväg med hjälp av denna länk.

Efter registrering kommer du att få ett bekräftelsemail med information om hur du ansluter till mötet.