Årsmöte för Sektionen För Fastighetsvärdering (SFF) inom Samhällsbyggarna

Onsdag 13 Maj kl 17:00

 

Region: Sverige

Plats: Zoom-möte, ID: 957-167-628

 

Priscilla -du -preez -OEdk Pax YMXU-unsplash 

Medlemmarna i Sektionen För Fastighetsvärdering (SFF) inom Samhällsbyggarna kallas till årsmöte 2020 

Mötet hålls på grund av rådande omständigheter digitalt via Zoom, 

ID: 957-167-628.

 

Program

Föredrag 

”Fastighetsmarknaden i en orolig omvärld”

 Göran Råckle, Chef Fastighetsanalys, Swedbank

 

Årsmöte

Årsmöte 2020 enligt nedanstående föredragningslista med tillhörande handlingar. 

  

Årsmöteshandlingar

Föredragningslista 

Verksamhetsberättelse SFF 

Valberedningens förslag

 

Anmälan senast 6 maj till info@samhallsbyggarna.org

 

Väl mött!

För styrelsen // Peter Palm