Välkommen till Sektionen för fastighetsvärderings årsmöte 2023

 Hamnparken

 

Samhällsbyggarnas Sektion för fastighetsvärdering, SFF, bjuder in till årsmöte den 11 maj 2023.

 

Datum: torsdagen den 11 maj 2023

Tid: kl 12:00 - 13:00 

Plats: Hybridmöte. Svefas kontor, digitalt via Zoom

 

Zoom: https://mau-se.zoom.us/j/69652105238

 

Anmälan: https://forms.office.com/e/edi2XyT0c8

 

Program:

12:00 Föredrag, Aktuella klanderärenden

12:30 Årsmöte

13:00 Avslutning med mingel 

 

Dagordning årsmöte värderarsektionen 2023

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare för mötet
 3. Val av två justeringspersoner
 4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av förslag om årsavgift för auktoriserade värderare
  och om engångsavgift för auktorisation
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 9. Val av sektionens ordförande
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av ledamöter i valberedningen
 12. Framställningar från styrelsen och enskilda medlemmar
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Väl mött!

Peter Palm

/ordförande SFF

 

Publicerat: Onsdag 3 Maj