Remissvar energieffektivisering: För litet bidrag för att nå önskade effekter

Smahus 40tal

Remissvar: Förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus, Dnr KN2023/02548

 

Samhällsbyggarna ser förslaget till bidrag för konvertering av el- och gasvärmda

småhus samt förslag till stöd för energieffektivisering som mycket vällovligt. Det finns ett

mycket stort behov av renovering och energieffektivisering, liksom ett stort behov av att

konvertera från elvärme i det svenska småhusbeståndet. 

 

I takt med den snabbt ökande elektrifieringen av industri- och transportsektorerna ökar behovet ännu mer av att tillvarata den potential till minskat eleffektbehov som småhussektorn kan bidra till genom fasadisolering, fönsterbyte med flera klimatskalsåtgärder och genom konvertering från elvärme till annan energikälla.

 

Men den föreslagna storleken av bidraget är för liten för att det ska bidra till de önskade

effekterna som ligger bakom förslaget till förordning. Med nuvarande förslag är risken stor att

bidraget skapar inlåsningseffekter. 

 

Det är några av synpunkterna som Samhällbyggarna lämnade på förslaget till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus.

 

>> Läs hela Samhällsbyggarnas remissvar här

 

Dag Björklund, Ordförande 

Samhällsbyggarna

 

Agneta Persson

Olle Hansson, ordförande 

Samhällsbyggarna Sektionen för hållbar utveckling

 

Fler remissvar hittar du här

 

Publicerat: Tisdag 16 Maj