Kallelse Årsmöte Samhällsbyggarna

Tisdag 23 Maj kl 16:00 

Region: 

Plats: Tyréns, Folkungagatan 44, Stockholm och digitalt via Zoom.

 

 

Samhällsbyggarnas medlemmar välkomnas till årsmöte 2023

 

Årsmöte kommer att hållas fysiskt hos Tyréns, Folkungagatan 44, Stockholm och digitalt via Zoom kl. 16-18.

Kallelse skickas också ut via föreningens medlemssystem och anslås på föreningens webbplats.

 

Anmäl dig till årsmötet senast den 21 maj 2023.

 

Anmalknapp

 

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Ingen medlem får därvid företräda fler än en annan medlem.

Handlingar finns tillgängliga för nedladdning på denna sida från och med 2023-05-02. 
Viss komplettering kan komma att ske under de kommande dagarna.
 

 

Handlingar

Dagordning

Årsredovisning 2022

Revisionsberättels verksamhetsrevisor 2022

Budget 2023 och 2024

Verksamhetsinriktning 2023-2024

Proposition medlemsavgifter 2024

Valberedningens förslag

Proposition lantmätarstugan i Åre

 

Publicerat: Tisdag 2 Maj