SEPREF:s konsensusprognos Q4 2022: Fortsatta förväntningar om stigande avkastningskrav

SEPREFwitalis _169_lo

De flesta bedömare i fastighetsbranschen är överens. Direktavkastningskraven för prime office under det kommande året kommer att stiga. Siffran för Göteborg är hela 89 procent, medan den landar på omkring 80 procent i Stockholm och Malmö. 

 

En majoritet tror också på sjunkande eller oförändrade hyror under perioden. Det visar den senaste konsensusprognosen från SEPREF som gäller det fjärde kvartalet 2022.

 

– Det har skett en förändring i sentiment det senaste halvåret. Andelen som förväntar sig stigande avkastningskrav för primekontor har varit väldigt hög i våra senaste två undersökningar, säger Karin Witalis, Head of Research på Colliers och ansvarig för SEPREF:s konsensusprognos. 

 

– Frågan är väl närmast hur stort genomslag detta kan tänkas få på transaktionsmarknaden i och med att en väldigt stor andel av stocken primekontor ägs väldigt långsiktigt av institutioner.

 

Konsensusprognosen samlar svar från experter i hela fastighetsbranschen. Frågorna handlar om utvecklingen på kontorsmarknaden i Sveriges tre storstäder på kort sikt (nästa kvartal) och längre sikt (12 månader).

 

Mätningen för Q4 2022 stärker trenderna på kontorsmarknaden som framgick i rapporten för det förra kvartalet.

 

>>LÄS MER

 

Om SEPREF:s konsensusprognos

Varje kvartal, sedan mer än tio år tillbaka, genomför nätverket the Swedish Property Research Forum (SEPREF), som är en sektion i föreningen Samhällsbyggarna, en konsensusprognos avseende kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Ett fyrtiotal bolag i fastighetsbranschen bjuds in att svara på enkäten. Frågorna handlar om kontorshyror (prime office rent) och avkastningskrav (prime office yield) på kort och lång sikt.

 

Inspirationen bakom konsensusprognosen i Sverige kommer från den Londonbaserade medlemsorganisationen Investment Property Forum (IPF) som sedan 1999 har genomfört en motsvarande undersökning för Storbritannien samt sedan 2015 för ett 30-tal storstäder i Europa.

 

Om SEPREF

SEPREF – the Swedish Property Research Forum – är en sektion för fastighetsanalys och fastighetsmarknad inom Samhällsbyggarna. 

 

Ordförande: Tiffany Strand 

 

Styrgrupp: Katharina Lindskog, Christina Gustafsson, Jon Lekander, Karin Witalis och Birgitta Leijon.

 

Publicerat: Torsdag 1 December