Hållbar utveckling: Två studiebesök – Henriksdalsverket och Norra Djurgårdsstaden

Studiebesök i Norra Djurgårdsstaden – ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden

 

Hallbar2 

 

Fredrik Bergman Stockholm stads projektledare för Norra Djurgårdsstaden och tillika medlem i sektionen för Hållbar utveckling bjöd på ett besök i verkligheten strax innan midsommar.

 

Som hållbarhetsprofilområde är Norra Djurgårdsstaden testbädd sedan 2009 för nya idéer och innovationer inom hållbar stadsutveckling för att ta fram lösningar som bidrar till ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. För att vara i framkant och återföra erfarenheter från uppföljningen – utvecklar och reviderar de kontinuerligt mål, krav och visioner.

 

>>LÄS MER

 

 Hallbar1 (1)

 

 

Stockholms framtida avloppsrening – studiebesök på Henriksdalsverket

Vattenrening1

 

Henriksdalsverket får fördubblad kapacitet och miljöbelastningen på Mälaren halveras.

 

Sektionen för Hållbar Utveckling fick möjlighet den 4 maj att besöka Henriksdalsverket. Vår värd var Stockholm Vatten och Avfalls projektchef Stefan Rosengren som ansvarar för utbyggnad och ombyggnad av avloppsverk samt nedläggningen av Bromma reningsverk genom överföringstunnel från Bromma till Henriksdal.

 

>>LÄS MER

 

 

Publicerat: Måndag 27 Juni