Beslut om att återinföra seniorrabatten

Samhällsbyggarna höll på torsdagskvällen ett extra möte angående medlemsavgiften för seniorer.

 

På det ordinarie årsmötet i maj 2021 fastställdes senioravgiften för medlemskap till 650 kronor. Detta innebar en höjning från tidigare 350 kronor, vilket många medlemmar reagerade negativt på. Detta föranledde det extra möte som hölls 17 februari.

 

Extramötet beslutade att

 

riva upp beslutet om avgiftsnivåerna som fattades på årsmötet 2021 

 

återinföra avgiftsreduceringen för seniorer från 650 kronor till 350 kronor för 2022

 

uppdra åt styrelsen och kansliet att på lämpligt sätt administrera och genomföra återbetalning till de seniorer som önskar få den överskjutande delen på 300 kronor återbetald

 

Publicerat: Torsdag 17 Februari