Start för Sweden Innovation Days

Swedeninnovation

 

Sweden Innovation Days är Vinnovas årliga globala innovationsevent. Det är ett digitalt event som äger rum 17–20 januari 2022. 

 

Så här skriver arrangörerna om innovationsdagarna:

 

Detta digitala evenemang kommer att samla aktörer från hela världen för att dela bästa praxis och främja innovationssamarbeten för att uppnå de globala målen i Agenda 2030. Oavsett om du är en startup, företag, arbetar inom offentlig sektor, civilsamhället, akademin eller en statlig myndighet, finns det något på detta evenemang för alla.

 

Vi är den generation som jobbar mot hårda deadlines, deadlines som sätts av planeten. Vi har möjligheten att förändra vårt samhälle så att det i framtiden blir bättre än det vi har idag. Denna förändring kan vi bara göra tillsammans. Därför behöver vi alla vara en del av innovationsresan.

 

Syftet med Sweden Innovation Days är att erbjuda aktörer en internationell arena för att sprida information, utbyta kunskap samt träffa internationella partners. Vår förhoppning är att många nya innovations- och affärssamarbeten skapas.

 

Här kan du läsa mer och anmäla dig till Sweden Innovation Days

 

Publicerat: Måndag 17 Januari