Ny mätning av "machokulturen" inom samhällsbyggnad

 

 

Byggchefernas Machoindex för 2022 ökar till 50 – fyra procentenheter mer jämfört med förra mätningen som gjordes 2020.

 

– Utvecklingen är bekymmersam. Vi hade redan i första mätningen mer machokultur än vi som bransch har råd med, säger Jeanet Corvinius som är ordförande i Byggcheferna.

 

Enligt sju av tio chefer dras grova skämt om etnicitet, sexuell läggning och om ”hur kvinnor är” på arbetsplatsen. Det gör diskriminerade skämt till den typ av machokultur som förekommer allra mest.

 

Indexet bygger på ett nordamerikanskt mätinstrument som kallas Masculinity Contest Culture. Åtta frågor i detta batteri har översatts till svenska och ställts till organisationens omkring 17 000 medlemmar: chefer inom samhällsbyggnadssektorn.

 

Av dessa har omkring 1 800 svarat – det vill säga att undersökningen har en svarsfrekvens på 12 procent.

 

Svevia är det första företaget i branschen som har tagit fram ett eget machoindex bland sina 2 000 medarbetare.

 

– I jämförelse med cheferna i samhällsbyggnad står vi oss bra med ett resultat om 26 procent. Men vi är långt ifrån nöjda och med hjälp av resultaten i indexet kommer vårt arbete nu att ske än mer effektivt och fokuserat, säger Mattias Gretzer, regionchef på Svevia, och styrelseledamot i Samhällsbyggarna.

 

>>Läs artikeln här

 

Publicerat: Onsdag 19 Januari