Bästa examensarbete i fastighetsrätt 2021: Kan risk för översvämning stoppa nybyggen?

Alice -och -Frida _169

Frida Joelsson och Alice Petersson tilldelas priset Bästa examensarbete i fastighetsrätt 2021 för Stigande havsnivåer. Vilken hänsyn tas till översvämningsrisken vid fastighetsbildning och plan- och byggärenden?

 

Översvämningar och andra extremväder kommer att bli vanligare som en följd av klimatförändringarna. De flesta av landets kommuner med olika typer av anpassningar för att möta hoten – till största del sådant som skyddar befintlig bebyggelse. 

 

Men vilka möjligheter har kommuner och länsstyrelser att stoppa nybyggen på sådan mark som spås drabbas av höjda havs- och vattennivåer i framtiden? 

 

Det är denna högaktuella fråga som Frida Joelsson och Alice Peterson benar ut och besvarar i examensarbetet som skrivits i fastighetsvetenskap vid Lunds tekniska högskola, LTH.

 

>>Läs mer

 

Juryns motivering:

 

"Examensarbetet Stigande havsnivåer. Vilken hänsyn tas till översvämningsrisken vid fastighetsbildning och plan- och byggärenden? behandlar ett högaktuellt ämne, nämligen översvämningar, och hur lagstiftningen inom fastighetsbildning, samhällsplanering och byggande svarar upp mot nya och eskalerande behov skapade av klimat- och miljöaspekter. Arbetet är ambitiöst och välskrivet med en tydlig struktur, och förmedlar kunskaper som är relevanta för alla samhällsbyggare."

 

Utmärkelsen delas ut under Samhällsbyggnadsdagarna 26–27 oktober. I år är konferensen ett hybridevent som hålls fysiskt på Scalateatern i Stockholm och som samtidigt strömmas digitalt. Lantmäteriet står för prissumman om 20 000 kronor (10 000 till vardera författare).

 

Jury

Linda Sabel (ordförande)
Lantmäteriet

 

Elin Davidson
Riksbyggen

 

Karina Liljeroos
Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen

 

>>Läs mer om priset

  

Samhällsbyggarnas priser offentliggörs dagarna innan Samhällsbyggnadsdagarna:

Onsdag 20 oktober: Bästa examensarbete Fastighetsekonomi

Torsdag 21 oktober: Bästa examensarbete Fastighetsrätt

Fredag 22 oktober: Excellence in Civil Engineering

Måndag 25 oktober: Clarence Morberg-priset

Tisdag 26 oktober: Årets samhällsbyggare

 

Publicerat: Torsdag 21 Oktober