Vi är stolta att presentera Exploateringskontoret Stockholms stad som partner till Samhällsbyggnadsdagarna

Ss (1)

 

Exploateringskontoret Stockholms stad  medverkar som partner under Samhällsbyggnadsdagarna 26-27 oktober.

 

Under Samhällsbyggnadsdagarna kommer Mattias Nilsson, projektledare på exploateringskontoret tala om dagavattenhantering på Årstafältet. 

 

På Årstafältet ska Stockholms stad bygga 6 000 nya bostäder och nya gator och torg. När vi bygger blir det mindre gröna ytor som kan ta upp regnvattnet. I filmen berättar vi hur vi använder de stora dammarna på Årstafältet för att samla det så kallade dagvattnet. Det är bra både för människor, djur och miljö. UPPDATERING 2021-05-05: I filmen står det 2030 som sluttid för projektet. Det har uppdaterats sedan filmen gjordes. Beräknad sluttid för projektet är i dagsläget 2033.

 

Läs mer om Årstafältet här!

 

 

 

 

Exploateringskontoret Stockholms stad 

Exploateringskontoret ska säkerställa ett hållbart samhällsbyggande och uppfylla stadens bostadsmål på 140 000 bostäder till 2030 med tillhörande infrastruktur och samhällsservice.

Kontoret har det samlade ansvaret för förvaltning och exploatering av stadens mark inom stadens gränser. Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark inom staden.

 

Publicerat: Onsdag 8 September