14e upplagan av Fastighetsnomenklatur – Fastighetsekonomi och Fastighetsrätt ute nu!

Fastnom (1)

 

Då har den 14e upplagan av Fastighetsnomenklatur – Fastighetsekonomi och Fastighetsrätt kommit ut på Studentlitteratur. Den finns tillgänglig både i tryckt och elektronisk form här: Studentlitteratur


Boken som kom u första gången 1944 ”ägs” av SFF tillsammans med Institutet för värdering av fastigheter. Ansvaret för att ta fram denna upplaga har undertecknad tillsammans med Christina Gustafsson (Institutet & KTH) samt Marc Landeman (doktorand Uppsala universitet och Malmö universitet) haft. Dessutom medverkar 30 författare i boken.

Några nyheter i boken som är väl värda att lyfta fram för er är att värderingskapitlet, som tidigare under flera upplagor varit författat av Erik Persson (professor emeritus KTH), i denna upplaga är helt nyskrivet av Bo Nordlund (BREC) och Hans Lind (professor).

Än viktigare är att själva Nomenklatur delen fått ett par nya och omarbetade definitioner. Till dessa som i allra högsta grad berör er och er professionella vardag är bland annat avkastningsvärde och metod, driftnetto, inkomstmetod och inte minst omarbetningen av definitionen för marknadsvärdet. Bakgrunden till det sistnämnda är framförallt för att få en harmonisering med IVS lydelse.

Definitionen av marknadsvärde är således framgent:

 

”Marknadsvärde är det bedömda belopp för vilket en tillgång eller skuld borde kunna överlåtas vid värdetidpunkten mellan en villig köpare och en villig säljare i oberoende ställning till varandra, efter sedvanlig marknadsföringstid, där parterna har handlat kunnigt, insiktsfullt och utan tvång.”

Med andra ord så finns det flera anledningar att ta en närmare titt på boken.

Köp boken här!

Peter Palm
Ordförande värderar sektionen
Peter.palm@samhallsbyggarna.org

 

Full (1)

 

 

 

Publicerat: Fredag 10 September