Seminarium: Naturbaserade lösningar - vad är det och hur jobbar vi med dem?

Namnlo -s -design -11_453x 255

Samhällsbyggarnas sektion för hållbar utveckling bjuder in till frukostseminarium om Sveriges första nationella vägledning för naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet - Naturvårdsverket. 

 

Dag: 16 juni

Tid: 08.00-10.00

Plats: Zoom

 

Välkommen till digitalt frukostseminarium den 16 juni kl 08.00-10.00 (senast) med Samhällsbyggarnas sektion för Hållbar utveckling.

 

Ämnet är naturbaserade lösningar, och vi kommer att få höra två intressanta presentationer:

 

Naturvårdsverkets nya vägledning om naturbaserade lösningar

Anki Weibull & Timo Persson
Naturvårdsverket

 

Vattenbalans och våtmarker i landskapet - ett exempel på naturbaserade lösningar 

Tette Alström och Ea Baden
Ekologigruppen

 

Efter presentationerna hålls en diskussion med föredragshållarna och seminariedeltagarna. Diskussionen kommer att modereras av Agneta Persson, Anthesis Enveco AB, och tillika medlem i sektionen för Hållbar Utveckling.

 

Anmäl dig här!

 

Publicerat: Tisdag 1 Juni