Seminarium om laddstolpar i gemensamhetsanläggningar

Nygrej

 

Vilka möjligheter har samfällighetsföreningar att skaffa laddstolpar till elbilar?

 

Frågan har hettat till rejält efter vårens debatt i bland annat Samhällsbyggaren.

 

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, skriver i en debattartikel i Samhällsbyggaren om svårigheterna – och kostnaderna – för samfällighetsföreningar att skaffa laddstolpar. Är Lantmäteriet en bromskloss för utveckling?

 

Lantmäteriet gör en restriktiv tolkning av vad som ingår i ett befintligt anläggningsbeslut med parkering. Det innebär att föreningen måste betala för, och vänta på, en fastighetsbestämning av myndigheten. Därför föreslog Hans Lind dels ett generellt uttalande av myndigheten, liksom en lagändring som öppnar för framtida tekniker.

 

Tommy Österberg, lantmätare och författare, menar dock i en replik att de visst går att skaffa laddstolpar med de befintliga reglerna för gemensamhetsanläggningar.

 

Nu bjuder Samhällsbyggarnas juridiksektion in till ett digitalt seminarium den 25 maj som skärskådar denna aktuella fråga.

 

Anmälan: Seminarium om laddstolpar i gemensamhetsanläggningar 

 

Dag: 25 maj

Tid: 10.00-12.00

Plats: Zoom

 

Utbyggnaden av laddstolpar för laddning av elbilar är en viktig och aktuell fråga. En betydelsefull del av utbyggnaden berör gemensamhetsanläggningar, det gäller både bildandet av nya gemensamhetsanläggningar men även anläggande av laddstolpar i befintliga gemensamhetsanläggningar.

 

Laddstolpar som gemensamhetsanläggning

Vilka gemensamhetsanläggningar har redan bildats för laddstolpar? Hur har hinder hanterats i kända förrättningar?  

 

Medverkande

Linda Sabel, verksamhetsstrateg Lantmäteriet

Iia Kolk, verksamhetsutvecklare Lantmäteriet

 

Förvaltningsfrågor gällande laddstolpar – Tommy Österberg

Hur kan samfällighetsföreningarna hantera frågan om anläggande av laddstolpar och hur kan debiteringen ske för laddning av elbilar i samfällighetsföreningen?

 

Tommy Österberg är författare till boken Samfälligheter: handbok för samfällighetsföreningar

 

Anmäl dig här!

 

 

Lästips:

Lantmäteriet, bromskloss för laddstolpar?, Hans Lind, Samhällsbyggaren

 

Samfällighetsföreningar kan visst besluta om laddstolpar för elbilar, Tommy Östberg, Samhällsbyggaren

 

TV4-inslag om laddstolpar och samfällighetsföreningar

Examensarbete LTH 2018 Laddstationer i gemensamhetsanläggningar – Emma Kullgren

Examenarbete Umeå 2020 Laddningspunkter och annan ny teknik i gemensamhetsanläggningar - Gustav Åkesson

 

 

Publicerat: Torsdag 22 April