Tillkännagivande om geodata

Geodata (1)

Riksdagen riktar ett tillkännagivande till riksdagen om att ”prioritera att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt”.

 

Detta beslutades på torsdagen.

 

Riksdagen uppmanade också riksdagen att ”så snart som möjligt” återkomma med ett finansieringsförslag för detta. Detta gäller också arbetet med att standardisera geodatan.

 

Motionärerna pekar bland annat på att fri data skulle ger bättre förutsättningar för den pågående digitaliseringen och effektiviseringen av samhällsbyggandsprocesserna. Det gäller också för myndigheter som snabbt kan behöva uppdaterade kartor, vid exempelvis skogsbränder som den i Västmanland 2014, och att standarder kommer på plats så att datan harmonierar med det som finns i landet, men också internationellt.

 

Läs mer i Samhällsbyggaren: Riksdagen till regeringen: Gör geodata tillgängligt för alla

 

Publicerat: Fredag 19 Mars