Nominera till priset Excellence in Civil Engineering!

Excellence In Civil Engineering

 

Priset Årets Excellence in Civil Engineering tilldelas en yrkesverksam person som verkar inom eller är kopplad till Samhällsbyggnadssektorn. 

  

Kriterier:

Årets Excellence inom Civil Engineering har, genom sitt tekniska kunnande, bidragit till att utveckla samhällsbyggnadsproffessionen och sektorn. Hen har genomfört arbete som haft en betydande insats inom något eller några av nedanstående områden.

 

  • Idérikedom
  • Kompetensuppbyggnad
  • Forskning & utveckling 
  • Undervisning
  • Hållbarhet
  • Utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser
  • Främjande av samhällsutvecklingen

 

Vill du nominera någon till årets excellensen inom Civil Engineering? I nomineringen önskar vi att du inkluderar:

  • En motivering till varför personen bör få priset
  • En beskrivning av personen (nuvarande och tidigare arbetsplatser och -roller samt andra förtroendeuppdrag)

 

Nominera här!

 

Publicerat: Tisdag 30 Mars